ЗУ 60/95 - Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
Верховна Рада України; Закон від 15.02.199560/95-ВР

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                Про наркотичні засоби, психотропні
                      речовини і прекурсори