ЗУ 1775 - Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Верховна Рада України; Закон від 01.06.20001775-III

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                  Про ліцензування певних видів
                     господарської діяльності